Nền tảng quảng cáo giá thầu theo thời gian thực 

Liên hệ với chúng tôi.

Hãy để chúng tôi mang sản phẩm của bạn tới khách hàng tiềm năng nhất.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI


12M+
Daily Impression
450+
Publisher
800+
Advertiser
500+
Campaigns


NHIỀU PHƯƠNG THỨC QUẢNG CÁO


Chúng tôi cung cấp các Phương thức Quảng cáo khác nhau để tối ưu và phù hợp với tất cả các chiến dịch quảng cáo cho nhà quảng cáo và tối đa doanh thu cho nhà xuất bản.

Quảng cáo VAST

VAST là hình thức quảng cáo hiễn thị nội dung video quảng cáo trong luồng hoặc ngoài luồng của publisher. 

Quảng cáo Pop Under

Quảng cáo Pop Under là hình thức quảng cáo hiện lên khi người dùng bật trang của nhà nội dung.

Quảng cáo Banner

Là hình thức quảng cáo chèn các banner vào website, nội dung của các publisher, khi người dùng click vào quảng cáo sẽ được link tới nội dung của adverstiser.

Quảng cáo 

In-page Push

Quảng cáo đẩy trong trang là một định dạng quảng cáo trực tuyến hàng đầu và là bước tiếp theo trong sự phát triển của Thông báo đẩy truyền thống.

DIRECT ADs

Là hình thức quảng cáo khi một là các quảng cáo được link trực tiếp tới bài viết của các publisher. Các quảng cáo sẽ được bật lên khi người xem click vào.

NATIVE ADs

Quảng cáo Native là hình thức quảng cáo khi các nội dung, các bài viết của nhà quảng cáo được hiển thị trên hệ thống của publisher một các tự nhiên. giống như bài viết mà nhà xuất bản xây dựng nội dung.Định dạng quảng cáo này kết hợp hoàn hảo với nội dung xung quanh tạo ra tỷ lệ tương tác và chuyển đổi cao. Quảng cáo Native xâm nhập và cung cấp cho nhà xuất bản một cách dễ dàng để tăng doanh thu quảng cáo mà không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng.

MẠNG QUẢNG CÁO CỦA CHÚNG TÔI


ĐÁNH GIÁ VỀ CHÚNG TÔI


Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.