GIỚI THIỆU

CHÚNG TÔI LÀ AI?


Chúng tôi là đội ngũ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Chúng tôi hiểu rõ hoạt động của việc quảng cáo trực tuyến từ những publisher và các advertiser. Chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ thống quảng cáo để kết nối publisher và advertiser để tối ưu hoá doanh thu cho publisher và tối thiểu hoá chi phí quảng cáo cho advertiser.

Với Publisher: Chúng tôi hiểu được sự cạnh tranh và bất bình đẳng của các mạng quảng cáo. Vì thế chúng tôi xây dựng nền tảng quảng cáo đơn giản, thân thiện, hiệu quả và trung thực, giúp đỡ các publisher có quyền lợi và doanh thu tốt nhất.

Với Advertiser: Chúng tôi hiểu được chi phí cho các tiếp thị Online, nỗi đau khi đưa sản phẩm lên nền tảng số. Vì vậy, nền tảng quảng cáo của chúng tôi được xây dựng trên tiêu chí đơn giản, tối ưu công nghệ, cập nhật các giá đấu thầu theo thời gian thực nhằm tối ưu chi phí cho các advertiser.

Cho Publisher    Cho Advertiser

Nền tảng quảng cáo tracking thời gian thực. Liên hệ với chúng tôi!

Hãy để chúng tôi cùng bạn tạo dựng công ty tốt đẹp hơn.

THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI


12M+
Daily Impression 
450+
Publisher
800+
Advertiser
500+
Campaigns

ĐÁNH GIÁ VỀ CHÚNG TÔI