Bạn đang tìm một hệ thống quản lý quảng cáo

       Chủ động trong việc tích hợp với hệ thống website, zone quảng cáo

       Tiết kiệm được thời gian khai báo

       Không phải thao tác nhiều với hệ thống website

       Chủ động trong kinh doanh, và bán quảng cáo

       Kết nối với các mạng quảng, và cho phép nhà quảng cáo mua quảng              cáo dễ dàng

NỀN TẢNG QUẢN LÝ QUẢNG CÁO CỦA WATAADS CUNG CẤP


Wataads cung cấp hệ thống quản lý quảng cáo giúp bạn đơn giản hóa việc quản lý, theo dõi doanh số tường mình, cập nhật theo thời gian thực, và tiết kiệm nhân lực quản lý.

Tích hợp nhanh chóng

Tích hợp hệ thống website một cách dễ dàng, khai báo các zone quảng cáo chủ động.

Portal cho nhà quảng cáo

Cho phép các nhà quảng cáo đăng ký và tọa các chiến dịch quảng cáo một cách chủ động, bạn chỉ cần kiểm duyệt nội dung, và theo dõi quảng cáo.

Thống kê tin cậy

Thống kê theo thời gian thực, thiết lập giá cho từng zone quảng cáo linh động.

Đẩy đủ các định dạng quảng cáo

Chúng tôi đã phát triển đầy đủ các đinh dạng quảng cáo để bạn khai thác triệt để nguồn tài nguyên quảng cáo: In Page Push, Direclink, Banner, Native Ads, VAST, PoP …

Chúng tôi đã giúp đỡ cho hàng trăm nhà phát triển nội dung quản lý quảng cáo và phát triển kinh doanh dễ dàng hơn

12000
Impression
45
Pub
800
Advertising
69
Campaign

ĐÁNH GIÁ VỀ CHÚNG TÔI


Hệ thống của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, liên hệ ngay để được hỗ trợ nhanh chóng.

Hãy để chúng tôi cùng bạn tạo dựng công ty tốt đẹp hơn.