Cách tích hợp theo dõi chuyển đổi Keitaro

2 tháng 7, 2022 bởi
Như Võ | Wataads

CÁCH TÍCH HỢP THEO DÕI CHUYỂN ĐỔI KEITARO

  • Bước 1: Tạo Postback URL 

  • Bước 2: Thêm quảng cáo của bạn tại WataAds làm nguồn lưu lượng truy cập (Traffic source) trên Keitaro

  • Bước 3: Thiết lập chiến dịch (Campaign) trên Keitaro

  • Bước 4: Thiết lập chiến dịch quảng cáo (Campaign) trên WataAds


Bước 1: Tạo Postback URL

Đăng nhập vào tài khoản Advertiser của bạn trên WataAds, nhấn chọn mục Theo dõi (Tracking). Chọn trình theo dõi Keitaro.

Postback URL của bạn được tự động tạo trên WataAds


Bước 2: Thêm quảng cáo của bạn tại WataAds làm nguồn lưu lượng truy cập (Traffic Source) trên Keitaro

Đăng nhập vào tài khoản Keitaro của bạn, chọn thẻ Traffic Sources và nhấp vào Create.

Tiếp theo, tại giao diện Create source nhập tên (Name) nhằm tạo tự động cho mục Campaign trong bước tiếp theo. Và bạn dán link Postback URL đã được sao chép tại WataAds

Sau khi hoàn tất, cuối cùng hãy nhấn Create để tạo cài đặt WataAds của bạn trong Keitaro.


Bước 3: Thiết lập chiến dịch (Campaign) trong Keitaro

Nhấn vào mục Campaign, sau đó chọn Create để tạo chiến dịch mới.

Đặt tên (Campaign Name) cho chiến dịch của bạn, chọn "WataAds" làm Source, điền vào tất cả các trường bắt buộc khác và nhấp vào nút "Create".

Khi những điều cơ bản về chiến dịch của bạn được lưu, Keitaro sẽ tạo một URL theo dõi chiến dịch duy nhất trên toàn cầu cần thiết để hướng lưu lượng truy cập đến.


Bước 4: Thiết lập chiến dịch quảng cáo (Campaign) trên WataAds

Đăng nhập vào tài khoản nhà quảng cáo WataAds của bạn, nhấp vào tab Chiến dịch (Campaign) và sau đó nhấp vào nút +Ad Campaign (hoặc chỉnh sửa một trong các chiến dịch hiện tại của bạn).

Sao chép Campaign URL với tất cả các thông số từ cài đặt chiến dịch Keitaro và dán nó làm Target URL cho chiến dịch của bạn trên WataAds. Và nên chứa external_id = $ {SUBID} để theo dõi chuyển đổi.

Sau khi bạn hoàn thành tất cả các trường tương ứng, hãy nhấp vào nút Set up.

Nếu bạn đang gặp bất kỳ sự cố nào khi thiết lập theo dõi chuyển đổi S2S - vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].
Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
Chia sẻ bài này
Thẻ