Cách tích hợp theo dõi chuyển đổi với BeMob

2 tháng 7, 2022 bởi
Như Võ | Wataads

CÁCH TÍCH HỢP THEO DÕI CHUYỂN ĐỔI VỚI BEMOB

  • Bước 1: Tạo Postback URL 

  • Bước 2: Thêm quảng cáo của bạn tại WataAds làm nguồn lưu lượng truy cập (Traffic source) trên BeMob

  • Bước 3: Thiết lập chiến dịch (Campaign) trên BeMob

  • Bước 4: Thiết lập chiến dịch quảng cáo (Campaign) trên WataAds

  • Bước 5: Kiểm tra cài đặt theo dõi chuyển đổi


Bước 1: Tạo Postback URL

Đăng nhập vào tài khoản Advertiser của bạn trên WataAds, nhấn chọn mục Theo dõi (Tracking). Chọn trình theo dõi BeMob.

Postback URL của bạn được tự động tạo trên WataAds


Bước 2: Thêm quảng cáo của bạn tại WataAds làm nguồn lưu lượng truy cập (Traffic Source) trên BeMob

Đăng nhập vào tài khoản BeMob của bạn, tại thẻ Home chọn mục Traffic Source và click chuột vào +New.

Tiếp theo, tại giao diện Traffic source details nhập tên (Name) và thẻ chủ đề (Tags) nhằm tạo tự động cho mục Campaign trong bước tiếp theo. Và bạn dán link Postback URL đã được sao chép tại WataAds

Sau khi hoàn tất, cuối cùng hãy nhấn Save để lưu cài đặt WataAds của bạn trong BeMob (nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào - hãy chọn traffic source của bạn từ danh sách và nhấp vào nút Edit).

Bước 3: Thiết lập chiến dịch (Campaign) trong BeMob

Nhấn vào mục Campaign, sau đó chọn +New để tạo chiến dịch mới.

Tại thẻ Campaign details, chọn tên (Name) cho chiến dịch, chọn quốc gia (Country), và chọn "WataAds" làm Traffic source và tìm hiểu tất cả các trường bắt buộc khác.

Tại thẻ Destination, chọn mục URL và chèn link Landing page chiến dịch quảng cáo của bạn.

Lưu ý: chọn thêm thành phần +{clickid} nếu bạn muốn thực hiện theo dõi chuyển đổi (conversion). 

Khi bạn đã hoàn tất việc thiết lập đường dẫn đích của chiến dịch, hãy nhấp vào Save .

Điều này sẽ tạo một chiến dịch mới trong danh sách chiến dịch và cũng tạo ra URL Campaign cần thiết để hướng lưu lượng truy cập đến. Tại mục Action trong phần Campaign nhấn chọn Campaign Link và sao chép URL Campaign.

Bước 4: Thiết lập chiến dịch quảng cáo (Campaign) trên WataAds

Đăng nhập vào tài khoản nhà quảng cáo WataAds của bạn, nhấp vào tab Chiến dịch (Campaign) và sau đó nhấp vào nút + Ad Campaign (hoặc chỉnh sửa một trong các chiến dịch hiện tại của bạn).

Sao chép Campaign URL với tất cả các thông số từ cài đặt chiến dịch BeMob và dán nó làm Target URL cho chiến dịch của bạn trên WataAds.


Bước 5: Kiểm tra cài đặt theo dõi chuyển đổi

Sau khi thiết lập xong chiến dịch quảng cáo trên WataAds bạn có thể theo dõi chuyển đổi của các thông số. Chúng tôi khuyến nghị bạn thực hiện kiểm tra xem cài đặt của mình có chính xác hay không.

Nhấp vào tab Theo dõi (Tracking) trong tài khoản WataAds của bạn. 

Sao chép Campaign URL với tất cả các thông số từ cài đặt chiến dịch Bemob và dán nó vào ô như hình minh họa và nhấp vào nút Kiểm tra theo dõi chuyển đổi (Test conversion tracking).

Giao diện kiểm tra cài đặt theo dõi chuyển đổi Bemob trên WataAds

Kết quả xuất hiện dấu “tick xanh” cho thấy cài đặt theo dõi chuyển đổi của bạn đã được thực hiện chính xác.

Nếu bạn đang gặp bất kỳ sự cố nào khi thiết lập theo dõi chuyển đổi S2S - vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]


Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
Chia sẻ bài này
Thẻ