Cách tích hợp theo dõi chuyển đổi với LandingTrack

7 tháng 7, 2022 bởi
Quốc Lập | Wataads

CÁCH TÍCH HỢP THEO DÕI CHUYỂN ĐỔI VỚI LANDINGTRACK

  • Bước 1: Tạo Postback URL 

  • Bước 2: Thêm quảng cáo của bạn tại WataAds làm nguồn lưu lượng truy cập (Traffic source) trên LandingTrack

  • Bước 3: Thiết lập chiến dịch (Campaign) trên LandingTrack

  • Bước 4: Thiết lập chiến dịch quảng cáo (Campaign) trên WataAds

Bước 1: Tạo Postback URL

Đăng nhập vào tài khoản Advertiser của bạn trên WataAds, nhấn chọn mục Theo dõi (Tracking). Chọn trình theo dõi LandingTrack.

Giao diện chọn công cụ tích hợp theo dõi chuyển đổi với Landingtrack tại WataAds


Postback URL của bạn được tự động tạo trên WataAds

Mã tích hợp theo dõi chuyển đổi trả về WataAds

Bước 2: Thêm quảng cáo của bạn tại WataAds làm nguồn lưu lượng truy cập (Traffic Source) trên LandingTrack.

Đăng nhập vào tài khoản LandingTrack của bạn, chọn thẻ Traffic Sources và nhấp vào Connect new Source và chọn Custom.

Giao diện thiết lập nguồn lưu lượng tích hợ theo dõi chuyển đổi LandingTrack 

Nhập tên (Name) cho Traffic Source của bạn nhằm tạo tự động cho mục Campaign trong bước tiếp theo và nhấp vào Create. Sau đó nhấp vào Edit để thiết lập quy trình theo dõi.

Thiết lập thông tin tạo nguồn lưu lượng tích hợp theo dõi chuyển đổi với LandingTrack

Tiếp đến tại Outgoing Postback chọn Postback URL và dán link Postback URL đã được sao chép tại WataAds

Sau khi bạn thêm thông tin vào tất cả các trường bắt buộc, hãy nhấp vào nút Save để hoàn tất quá trình tích hợp WataAds làm nguồn lưu lượng truy cập mới trong LandingTrack.

Bước 3: Thiết lập chiến dịch (Campaign) trong LandingTrack

LandingTrack đã phát minh ra khái niệm chiến dịch (Campaign) của riêng họ và đặt tên phần chiến dịch là Dimensions; mỗi người dùng có thể tạo Dimensions với Offers hoặc Prelanders và thuật toán sẽ xoay vòng cung cấp trên Ecpm, theo thời gian thực.

Bạn có thể tạo chiến dịch trong phần Dimensions hoặc phần Offer trong bảng công cụ của LandingTrack

Vui lòng làm theo các bước trong bài hướng dẫn bên dưới:

Cách tạo Dimensions

Khi bạn đã tạo và thiết lập Dimensions bạn có thể nhận được Campaign URL của mình. Để làm điều đó, bạn phải hoàn thành 3 bước:

  • Chọn WataAds làm nguồn lưu lượng truy cập (Traffic Source) của bạn

  • Chọn tên miền (Domain) của bạn

  • Chọn loại Traffic

Giao diện thiết lập chiến dịch tích hợp theo dõi chuyển đổi với LanndingTrack

Sau khi điền vào các trường thích hợp, LandingTrack sẽ tạo tên Dimensions Campaign URL bắt buộc để hướng lưu lượng truy cập đến.

Mã tích hợp theo dõi chuyển đổi với LandingTrack

Bước 4: Thiết lập chiến dịch quảng cáo (Campaign) trên WataAds

Đăng nhập vào tài khoản nhà quảng cáo WataAds của bạn, nhấp vào tab Chiến dịch (Campaign) và sau đó nhấp vào nút +Ad Campaign (hoặc chỉnh sửa một trong các chiến dịch hiện tại của bạn).

Sao chép Campaign URL với tất cả các thông số từ cài đặt chiến dịch LandingTrack và dán nó làm Target URL cho chiến dịch của bạn trên WataAds. 

Sau khi bạn hoàn thành tất cả các trường tương ứng, hãy nhấp vào nút Set up.

Nếu bạn đang gặp bất kỳ sự cố nào khi thiết lập theo dõi chuyển đổi S2S - vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].


Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
Chia sẻ bài này
Thẻ