Cách tích hợp theo dõi chuyển đổi với Voluum

2 tháng 7, 2022 bởi
Quốc Lập | Wataads

CÁCH TÍCH HỢP THEO DÕI CHUYỂN ĐỔI VỚI VOLUUM

Bước 1: Tạo Postback URL

Đăng nhập vào tài khoản Advertiser của bạn trên WataAds, nhấn chọn mục Theo dõi (Tracking). Chọn trình theo dõi Voluum.

Giao diện thẻ chọn tính năng tích hợp theo dõi chuyển đổi với Voluum

Postback URL của bạn được tự động tạo trên WataAds

Mã Postback URL của tính năng tích hợp theo dõi chuyển đổi Voluum 

Bước 2: Thêm quảng cáo của bạn tại WataAds làm nguồn lưu lượng truy cập (Traffic Source) trên Voluum.

Đăng nhập vào tài khoản Voluum của bạn, chọn thẻ Traffic sources và nhấp vào Create và chọn Traffic source.

Giao diện thẻ traffic source của công cụ tích hợp theo dõi chuyển đối của Voluum

Tiếp theo, tại giao diện Add traffic sourcec chọn Create custom traffic source và chọn Next.

Giao diện thẻ add traffic source của công cụ tích hợp theo dõi chuyển đổi của Voluum

Tiếp theo nhập tên (Name) nhằm tạo tự động cho mục Campaign trong bước tiếp theo. Tiếp đến bạn chọn Traffic source postback URL và dán link Postback URL đã được sao chép tại WataAds

Giao diện thẻ add traffic source của công cụ tích hợp theo dõi chuyển đổi Voluum

Sau khi hoàn tất, cuối cùng hãy nhấn Save để lưu cài đặt WataAds của bạn trong Voluum.

Bước 3: Thiết lập chiến dịch (Campaign) trong Voluum

Nhấn vào mục Campaign, sau đó chọn Create và chọn Campaign Advanced để tạo chiến dịch mới.

Mục Campaign tạo chiến lược theo dõi chuyển đổi với Voluum

Chọn "WataAds" làm Traffic source và điền vào tất cả các trường bắt buộc khác.

Thiết lập các thông tin cần thiết tạo chiến lược theo dõi chuyển đổi với Voluum

Thiết lập các thông tin cần thiết tạo chiến lược theo dõi chuyển đổi với Voluum

Khi bạn đã hoàn tất việc thiết lập đường dẫn đích của chiến dịch, hãy nhấp vào Save.

Điều này sẽ tạo một chiến dịch mới trong danh sách chiến dịch và cũng tạo ra Campaign URL cần thiết để hướng lưu lượng truy cập đến.

Đoạn mã thực hiện tích hợp theo dõi chuyển đổi với Voluum

Bước 4: Thiết lập chiến dịch quảng cáo (Campaign) trên WataAds

Đăng nhập vào tài khoản nhà quảng cáo WataAds của bạn, nhấp vào tab Chiến dịch (Campaign) và sau đó nhấp vào nút +Ad Campaign (hoặc chỉnh sửa một trong các chiến dịch hiện tại của bạn).

Sao chép Campaign URL với tất cả các thông số từ cài đặt chiến dịch Voluum và dán nó làm Target URL cho chiến dịch của bạn trên WataAds

Sau khi bạn hoàn thành tất cả các trường tương ứng, hãy nhấp vào nút Set up.

Nếu bạn đang gặp bất kỳ sự cố nào khi thiết lập theo dõi chuyển đổi S2S - vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]


Đoạn trích sống động sẽ được hiển thị tại đây... Thông báo này xuất hiện vì bạn đã không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.
Chia sẻ bài này
Thẻ